روز دانشجو 1402 مبارک

مدیرعامل شرکت شمال قلعه: ” روز دانشجو، روز تکریم آمیختن علم و دانش با اخلاق اسلامی و بصیرت سیاسی، بر دانشجویان فهیم گرامی باد روز دانشجو، روز در هم آمیختن تقوا با علم و دانش اندوزی، بر شما دانشجوی با ایمان مسلمان گرامی باد ” روز دانشجو، برگی زرین در تقویم ایران، سالروز قدردانی از […]

استعلام قیمت